bảng giá hosting

HOSTING PRO 1
110.000/Tháng
GIẢM 10% ĐĂNG KÝ MỚI hoặc GIA HẠN 2 NĂM
ĐĂNG KÝ
500MB Dung lượng
20GB Băng thông
5 Sub Domain
10 Email
1 Tài khoản FTP
PHP 5, GD 2
1 MySQL 5
1 Park Domain
HOSTING PRO 3
330.000/Tháng
GIẢM 10% ĐĂNG KÝ MỚI hoặc GIA HẠN 2 NĂM
ĐĂNG KÝ
2GB Dung lượng
100GB Băng thông
15 Sub Domain
80 Email
3 Tài khoản FTP
PHP 5, GD 2
5 MySQL 5
3 Park Doamin