bảng giá tên miền

tên miền
VIỆT NAM
.vn
.com.vn
.net.vn
.biz.vn
.edu.vn
.gov.vn
.org.vn
.ac.vn
.info.vn
.pro.vn
.health.vn
.int.vn
Name.vn
đăng ký
phí khởi tạo
VNĐ
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
phí duy trì hàng năm
VNĐ
480.000 VNĐ
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
tên miền
QUỐC TẾ
.com
.net
.org
.info
.us
.co.uk
.biz
.nam
.eu
.tel
.com.co
.net.co
.asia
đăng ký
phí khởi tạo
VNĐ
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
Free
phí duy trì hàng năm
VNĐ
260.000 VNĐ
260.000 VNĐ
260.000 VNĐ
260.000 VNĐ
260.000 VNĐ
260.000 VNĐ
260.000 VNĐ
260.000 VNĐ
317.000 VNĐ
337.000 VNĐ
442.000 VNĐ
442.000 VNĐ
548.000 VNĐ