Grace-Network có thể cung cấp cho bạn một hệ thống tích hợp tự động hóa và quản lý khu vực của khách hàng, địa chỉ liên lạc, các dự án, nhiệm vụ / công việc, dịch vụ, bảng chấm công, thanh toán, nguồn nhân lực, để lại, báo cáo, hàng tồn kho hoặc bất kỳ khu vực khác của nhu cầu của bạn …
Grace-Network chuyên về phát triển phần mềm ứng dụng trên nền tảng Windows, iOS, và internet. Chúng tôi đang tích cực mở rộng kiến thức trong lĩnh vực này, việc kết nối với và áp dụng công nghệ mới nhất và triển khai thực tiễn cũng là một phương châm giá trị.
Chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng  với những giải pháp tối ưu nhằm giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt được mục tiêu tốt nhất và đồng thời giảm được chi phí.  Phương châm của chúng tôi là bất cứ điều gì kinh doanh thì phải có lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng xung quanh.