Recent Posts

“Đèn xanh” cho kinh doanh tên miền

Từ ngày 1/9 tới, việc mua bán, đấu giá tên miền sẽ được công khai theo Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg. Đây được coi là cơ hội hợp pháp quý giá cho nhiều nhà đầu tư tên miền trong bối cảnh

Hỏi đáp Tên Miền

Thế nào là một tên miền Internet ? Tên miền (Domain name) là một tên dễ nhớ dùng để làm địa chỉ trên mạng. Ví dụ: yahoo.com, grace-network.com, vnn.vn ... Nó thay thế cho một dải những con số