Recent Posts

Hỏi đáp Tên Miền

Thế nào là một tên miền Internet ? Tên miền (Domain name) là một tên dễ nhớ dùng để làm địa chỉ trên mạng. Ví dụ: yahoo.com, grace-network.com, vnn.vn ... Nó thay thế cho một dải những con số