Recent Posts

Hỏi đáp Tên Miền

Thế nào là một tên miền Internet ? Tên miền (Domain name) là một tên dễ nhớ dùng để làm địa chỉ trên mạng. Ví dụ: yahoo.com, grace-network.com, vnn.vn ... Nó thay thế cho một dải những con số

TƯ VẤN LỰA CHỌN TÊN MIỀN

A. Quy định đặt tên miền? - Tên miền không được vượt quá 63 ký tự (đã bao gồm phần .com, .net, .org, .info). - Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu