Category Archives: Windows

SKYPE VỪA LỘT XÁC HOÀN TOÀN, COPY SNAPCHAT HAY LÀ CHẾT

Skype vừa có một giao diện và mục đích hoàn toàn mới. Trong kỷ nguyên của mạng xã hội, Skype có vẻ hơi lạc hậu. Nó hữu ích, đáng tin cậy cho những cuộc gọi video nhưng không phải là sự lựa chọn chính của mọi người khi cần tán gẫu. Nhưng mới đây, Microsoft […]