Tag Archives: Apple Carplay

Apple CarPlay của iOS 13 thực hành

Apple Carplay – Hy vọng nó sẽ đến trên thiết bị của bạn vào mùa thu. Bản cập nhật iOS 13 sắp ra mắt của Apple là một bản lớn, được tải với tất cả các loại tính năng mà người dùng đang cầu xin (chế độ tối, có ai không?). Nó cũng đánh dấu bản cập nhật kỹ […]