Tag Archives: Đếm trang Word

CÁCH ĐẾM SỐ TRANG CHO HÀNG LOẠT TÀI LIỆU WORD

Bạn không thể nào mở hàng chục hay hàng trăm file tài liệu Word ra để xem tổng số trang. Vậy có cách nào để đếm hàng loạt mà không cần phải tốn công mở từng file và đếm hay không? Nếu cảm thấy việc đếm trang cho hàng trăm file tài liệu Microsoft Word […]