Tag Archives: Dropbox

NHIỀU TÀI KHOẢN VÀ PASSWORD CỦA DROPBOX BỊ LỘ TỪ BÊN THỨ BA

Lời khuyên trong lúc này là: hãy đổi mật khẩu mới và kích hoạt bảo mật hai lớp cho Dropbox. Mới đây trên trang Reddit đã xuất hiện bài viết với nội dung là hàng trăm tài khoản và password dùng để đăng nhập vào Dropbox, kèm theo đó là lời nhắn người này đang […]