Tag Archives: PASSWORD

TOP 25 MẬT KHẨU NHIỀU NGƯỜI SỬ DỤNG NHẤT TRÊN INTERNET

Theo một tài liệu được chia sẽ bởi nhóm phát triển plugin bảo mật cho wordpress, được đăng bởi tomfanelli.com, cho thấy hiện nay vẫn còn tới gần 2 triệu người sử dụng mật khẩu “123456” cho các tài khoản của họ. Trích dẫn số liệu từ nhóm chuyên gia phát triển plug-in bảo mật […]