Tag Archives: Virus USB

BADUSB: LỖ HỔNG CỰC KỲ NGUY HIỂM TRÊN USB

Hai nhà nghiên cứu bảo mật Adam Caudill và Brandon Wilson vừa công bố lỗ hổng bảo mật mới cực kỳ nguy hiểm với USB, có tên BadUSB. BadUSB được trình bày chi tiết đầu năm nay bởi các nhà nghiên cứu bảo mật SR Labs của Đức, có thể bị lợi dùng để lây […]