Tag Archives: Thị phần Windows

MICROSOFT DÙNG "CỦ CÀ RỐT VÀ CÂY GẬY" ĐỂ THÚC ĐẨY WINDOWS 10

Microsoft miễn phí nâng cấp lên Windows 10 nhằm hấp dẫn người dùng, đồng thời ‘đe’ tính phí về sau để dọa những ai lừng khừng không muốn nâng cấp sớm. Microsoft sẽ cho phép người dùng nâng cấp miễn phí lên Windows 10 trong năm đầu tiên kể từ ngày hệ điều hành mới […]